Heart Swedish

Heart Swedish

Välkommen till the Heart Issues Finder!

Vi tror att detta kan vara de bästa 10 minuterna
som du har använt på lång tid.

Varför?

Därför att information är styrka!
I detta fall är det den personliga styrkan av att veta källan
till de största problemen i ditt liv – och deras lösningar.

Gör testet the Heart Issues Finder!

Testet tar ca 10 minuter.

Du erhåller cirka 12 sidor av ett grundligt resultat.

Dina resultat omfattar en poängbedömning av varje stor
kategori i ditt liv.

Just nu är det GRATIS (värde $ 99).

Du kanske vill göra the Heart Issue Finder testet för att
avgöra grunden till dina problem du behöver läka och
därefter åter göra om testet senare för att mäta dina problem du behöver läka och
därefter åter göra om testet senare för att mäta dina framsteg – gratis.

Du kan dela det med dina vänner – GRATIS!

The Heart Issues Finder är INTE:

Ett diagnostiskt test för fysiska hälsoproblem
• En personlighets bedömning
• Ett verktyg för depression, ångest eller psykisk hälsa
• En karriär eller talang-undersökning
• Ett verktyg för dina relationer och förhållanden

The Heart Issues Finder ÄR:

Ett verktyg för att diagnostisera problemen på hjärtats nivå (andliga och känslomässiga hjärta) – källan till dina problem
och deras lösning!

Såvitt vi vet är detta det enda testet i sitt slag som existerar
just nu.

Vi anser, från våra tester och feedback, att det analyserar inte
bara de problem som du känner till, utan även de du inte
känner till.

En kvinna som gjorde testet, sa att det hittade källan till
hennes livslånga problem – och identifierade något som hon
aldrig hade trott var källan. Under år av sökande och
rådgivning, hade ingen annan någonsin identifierat källan. Hon
framhöll att det var en stor lättnad bara att få veta orsaken –
och att hon nu var övertygad om att hon kunde läka
problemet.

Varför tror vi att detta Heart Issue Finder test kan vara det
viktigaste testet du någonsin tagit?

Därför att för mer än 3000 år sedan, sade kung Solomon:
“skydda ditt hjärta över allt annat, för från det flödar [alla]
frågorna om livet.”

Så enligt Solomon har varje fråga/problem sin källa – och
potentiell källa för läkning – i hjärtat.

Nyligen har moderna medicinska skolor och experter gjort
oberoende forskning och funnit att nästan alla problem och
dess lösning är i frågor på hjärtats nivå. De kallar hjärtats
frågor / problem:

• Omedvetna sinnet
• Undermedvetna sinnet
• Övertygelser
• Känslor
• Tankar
• Cellminnen

Till exempel en Stanford Medical School Ph.D. och forskare
skrev att våra hjärte-frågor/problem (han identifierar dem som
våra övertygelser) är källan till nästan 100% av ohälsa och
sjukdom, och om du läker hjärte-frågorna/problemen kan även
genetiska problem läka.

Likaså rapporterade en medicinsk skola i Dallas nyligen
forskning, att läkandet/helandet av våra hjärte-problem (de
identifierar dem som cellulära minnen) är vårt bästa hopp för
läkning av obotliga sjukdomar och ohälsa i framtiden .

Och liknande forskning kommer ut snabbare än vi kan hålla
reda på det.

Om du jämför vad Solomon kallade “hjärte-frågor” med vad
dessa banbrytande forskare har upptäckt – så är de samma
sak!

Så, modern vetenskap kommer ifatt med och bekräftar forntida sanningar!

Dessa “hjärtefrågor/problem” är vad Heart
Issues Finder handlar om!

Vad betyder ditt resultat -10 till +10?

“0” poäng är ett genomsnittligt resultat

En person med en “0” poäng har en genomsnittligt mängd av
“hjärteskräp” som har ackumulerats under sin levnadstid.

Varje nummer under “0” är 10% lägre än genomsnittet

Med andra ord, varje nummer under “0 ” motsvarar 10% MER
hjärteskräp som behöver läkas.

Till exempel betyder ett “-2” att dina svar var 20% lägre än
genomsnittet för denna fråga, eller totalt, och att du har 20%
mer hjärteskräp att läka.

Varje nummer över “0” är 10% över genomsnittet.

Varje nummer över “0” representerar 10% mindre hjärteskräp
som behöver läkas.

En “+3” betyder att dina svar var 30% högre än genomsnittet
för denna fråga, eller totalt, och att du har 30% mindre
hjärteskräp att läka.

Hur påverkar allt detta ditt liv?

Vi tror att varje person så småningom kan leva på +3 och över
i varje kategori, varje fråga och för det generella testet –
minst.

+5 är mer där vi tror att du slutligen kan vara dag ut och dag
in.

Detta kommer att resultera i ett FANTASTISKT liv!

+7 är att befinna sig på höga höjder – och VI TROR ABSOLUT
ATT DU KAN NÅ DIT OCH STANNA DÄR!

Detta är en smak av himmelriket på jorden.

Du kan känna Kärlek, Glädje och Frid i överflöd,
och inte beroende av några omständigheter utanför.

Den bästa nyheten är att du kan komma dit från där du är just nu …
även om du har -10 ‘s över hela linjen.

Spänn fast säkerhetsbältet och gör dig redo för ditt livs resa!

Du kommer troligen att stiga 3 nivåer dina första 3 månader genom
att göra The Healing Codes.

Du kommer att stiga i de olika kategorierna och i din totala poäng.

Därifrån kan du räkna med en stadig och regelbunden ökning av
dina poäng, dina känslor, din hälsa, och det överflöd du upplever.

Du kan förvänta förbättring på alla områden i ditt liv!

Gör the Heart Issues Finder och upplev själv!

Igen … the Heart Issues Finder tar cirka 10 minuter.

Du erhåller cirka 12 sidor av ett grundligt resultat.

Dina resultat omfattar en poängbedömning av varje stor
kategori i ditt liv.

Just nu är det GRATIS (värde $ 99).

Du kanske vill göra the Heart Issue Finder testet för att avgöra
grunden till dina problem du behöver läka och därefter åter
göra om testet senare för att mäta dina framsteg – gratis.

Du kan dela detta med dina vänner – GRATIS!

Klicka på knappen nedanför och påbörja resan av hjärtat!

Välkommen!
Alex